Com legalitzar un habitatge d’ús turístic a Catalunya

juny 05, 2018

En primer lloc, diferenciarem dos conceptes que a priori poden semblar similars: els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic.

Els apartaments turístics són els edificis o conjunts adjacents formats per habitatges que constitueixen una única unitat d’explotació empresarial i que ofereixen els serveis turístics requerits.

Per una banda, els habitatges o pisos d’ús turístic són aquells que estan ubicats en edificis on també hi cohabiten particulars. Són cedits pel propietari a tercers de manera directa, mitjançant un intermediari, o bé a través d’una empresa gestora, a canvi d’una prestació econòmica i per a una estada de temporada (durant un temps continu de fins a 31 dies com a molt).

Tots dos es regeixen per la mateixa normativa: el Decret 159/2012, del 20 de novembre. No obstant això, el procés de registrament és diferent en cada cas. En aquest post explicarem com donar d’alta un habitatge d’ús turístic a Catalunya.

Per tal que l’allotjament es pugui legalitzar, ha de complir amb diversos requisits:

1. L’allotjament ha de comptar amb el mobiliari i parament necessaris per a un ús complet en relació amb el nombre màxim de persones que el puguin ocupar. De la mateixa manera, també ha de romandre en un estat òptim d’higiene.
2. L’habitatge ha de comptar amb la cèdula d’habitabilitat i comptar amb les condicions tècniques i de qualitat exigides; i està completament prohibit que s’ocupi per un nombre de persones major a la que s’ha indicat a la cèdula.
3. La persona o empresa gestora ha de garantir un servei d’assistència i manteniment als hostes.
4. El propietari o empresa gestora ha d’oferir un número de telèfon al qual tant l’ajuntament com els usuaris i/o veïns puguin trucar en cas que hi hagi una incidència relacionada amb l’activitat turística; amb la intenció de resoldre’l de la manera més ràpida i eficaç que sigui possible.

El procés de legalització consisteix bàsicament en informar a l’ajuntament que correspongui de l’inici de l’activitat mitjançant l’entrega d’una declaració responsable. Podeu sol·licitar aquest document en el mateix consistori. En el document s’hi ha d’indicar les dades d’identificació de l’allotjament i el titular; es confirma que disposa d’una cèdula d’habitabilitat; i es garanteix que compleix amb la normativa vigent i que seguirà així durant el temps que desenvolupi l’activitat.

L’entrega del document s’ha de fer, en principi, de manera presencial en el registre de l’ajuntament pertinent. També recomanem que es consulti si hi ha la possibilitat de presentar la documentació de manera telemàtica, en cas que ho preferiu així.

Un cop s’hagi presentat la declaració responsable, l’activitat es pot començar de manera immediata. Si tot és correcte, l’ajuntament informarà sobre la legalització de l’habitatge al Registre de Turisme de Catalunya (RTC), des d’on se li assignarà un número d’inscripció (NIRC), el qual s’enviarà al propietari. Aquest número d’inscripció ha d’aparèixer obligatòriament en cadascuna de les formes de comercialització de l’allotjament. En el període que vagi des de l’entrega de la declaració fins que el NIRC sigui notificat, se s’hi ha de posar en el seu lloc -com a mínim- la referència de comunicació municipal.

Qualsevol modificació o cessament d’activitat s’ha de comunicar de manera immediata a l’ajuntament on es va entregar la declaració, mitjançant un formulari que cal sol·licitar allà mateix.

Un cop l’habitatge s’hagi legalitzat i s’hagi iniciat l’activitat comercial, el propietari sempre haurà de complir amb una sèrie d’obligacions:

  1. Exigir a l’inquilí que abandoni l’habitatge en un termini màxim de 24h si ha incomplert alguna regla bàsica de convivència o ordenança municipal dictada en relació a això.
  2. Recaptar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) al final de l’estada, abans de fer l’entrega de la factura als clients. Caldrà realitzar la liquidació d’aquest pagament a l’Agència Tributària de Catalunya.
  3. Proveir les autoritats amb la informació necessària dels ocupants abans de fer el registre de l’habitatge a la comissaria o seu regional dels Mossos d’Esquadra més propera, d’acord amb la Llei de Seguretat Ciutadana.
  4. La propietat ha de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i d’un ròtol que n’anunciï la seva existència.

Un altre pas que podeu fer després de legalitzar l’habitatge és el procés de categorització. Es tracta d’un procediment completament voluntari que permet estructurar els habitatges en funció de les seves característiques i prestacions en cinc categories, d’una a cinc claus.

En el cas de comercialitzar l’habitatge de manera il·legal o d’incórrer en alguna falta, es sancionarà el propietari, d’acord amb la Llei de Turisme de Catalunya 13/2002, del 21 de juny. Aquesta llei aplica tant sancions econòmiques com la imposició del cessament de l’activitat. O totes dues.

Donar d’alta un habitatge turístic a Catalunya es un procés ben senzill, de manera que us recomanem que sempre desenvolupeu la vostra activitat dins d’un marc legal per tal d’evitar sorpreses desagradables i oferir al client la màxima qualitat. Coses en què CheKin us pot servir de molta utilitat: registre d’hostes en temps rècord, connexió directa amb les autoritats,…amb nosaltres, només hi ha avantatges.
Descarrega aquí l’aplicació per a iOS o Android

— Castellano

*El contenido de este blog es meramente informativo. Para consultas vinculantes recomendamos que acudan a un profesional.


Te puede interesar:

La validez de CheKin para la elaboración de partes de entrada de viajeros

Como hacer el libro de registro y parte de entrada de viajeros para una Vivienda Turística

Diferencias en la regulación de apartamentos turísticos en España.

comparteix-ho

¡Descarga ya CheKin!

La app para gestión de viviendas turísticas que te hará la vida más fácil. Realiza partes de entrada de viajeros y libro-registro, envíalos a la Policía y a Hospederías de la Guardia Civil en un solo paso desde tu dispositivo, genera contratos y almacena documentos en la nube y mucho más.

Descargar en: